F. Wishes that are not wished.
----------------------------------------

005(1). Virtueel desktop window (in een apart (sub)window) dat een overzicht 
  geeft van de hele drawing area (te vergelijken met virtual desktop van 
  bv. fvwm window manager). 
Reden: Onbelangrijk en snel in/uit zoomen met Ctrl-I en Ctrl-O geeft 
  ook snel een overzicht.

010(1). Genereer direct TeX formaat uit TCM plaatjes (d.w.z. zonder gebruik
  te maken van transfig).
Reden: via transfig Makefile is direct LaTeX/PS-plaatje uit Fig te maken.

013(1). Outline editen: exact dezelfde keystrokes als bij inline editen 
  gebruiken. Dus alle karakters verwijderen met ESC. 
Reden: ESC is altijd verbonden met de Cancel button in Motif.
  Beter is dan om inline editen aan te passen.

020(1). Wijzigbare document informatie + defaults als uitbreiding van 
  "Document Info". Het gaat om de volgende attributen:
  auteur (default: loginnaam).
  versie nummer (default: 1).
  system (default: ).
  project (default: "working directory").
Reden: Niet doen want auteur mag je niet wijzigen en system/project zijn
  nagenoeg betekenisloos in TCM. In TCM heb je wel modellen maar daar 
  weten de losse editors niets van.

024(1). Bij foreground/background = black/white zou een bitmap ipv een
  pixmap gebruikt kunnen worden om te tekenen. Dat zou de editor
  aanzienlijk sneller kunnen maken want bitmap=1 bit per pixel en
  pixmap=8,16 of 24 bits per pixel (dit als keuze in config file).
Reden: Leuk idee maar is gewoon onmogelijk te implementeren.

025(1). Gebruiken van _verschillende_ kleuren in drawing area, bv. alle 
  entity types zijn blauw en alle relationships zijn groen etc. 
Reden: Kleuren zijn nu mogelijk maar de modeleertechniek mag niet afhankelijk
  zijn van kleuren.

026(1). Meetlat boven en rechts van drawing area (die meebeweegt met de
  scrollbars), die afstanden in centimeters, inches of pixels aangeeft 
  (keuze tussen deze eenheden via een of andere toggle). 
Reden: Dat zit al in Xfig en werkt niet bepaald prettig.

027(1). Instellen key-bindings voor de verschillende edit functies
  in de configuratie file.
Reden: Beter om iedereen te laten wennen aan dezelfde keys.

028(1). Uitbreiding van 027 waarbij tcm een optionele Emacs binding 
  voor de text edit functies heeft.
Reden: Zie 027 en verder wijkt TCM zo af van emacs dat het weinig
  uitmaakt.

038(1). Alleen bij het origineel kunnen attributen ingevoerd worden.
  (geldt dit alleen voor TCRD object classes of ook de tig andere
  subject types ?). 
Reden: Er is geen origineel bij duplicates.

052(1). TERD/TCRD: Bij een duplicate aangeven dat het elders (als origineel) 
  verder uitgewerkt wordt (bv. als wortel van een taxonomische hierarchie)
Reden: Dat punt was al ergens anders genoemd.

054(1). TSTD: aparte node type voor een final state (niet verplicht, maar
  het is een veel gebruikte conventie, naast de epsilon transitie).
Reden: Niet in YSM of TRADE.

062(1). specializatie van relationships. Een many-one pijl R van E1 naar E2
 die herhaald wordt als pijl R tussen E1' en E2', waarbij E1' < E1 en
  E2' < E2, is zonder nadere mededeling een specialisatie van R.
Reden: klopt, maar met dat soort informatie doet TERD (nog) niets, dus dat zou
 op dit moment geen uitbreiding zijn.

065(1). TERD/TCRD: Specialisatie weergeven in alternatieve notatie met
  inclusie van subclasses in superclass box. 
Reden: via TSSD

066(1). TDFD/TEFD: single document index check: alle data transformaties
  en control processes in een document moeten ofwel een unieke index van 
  het huidige level hebben ofwel een index van een hoger level (maar niet
  een index gelijk aan het level zelf). 
Reden: dit wordt onderdeel van meer omvattende check in hierarchische editor.

073(1). Doorlopen van alle editors met gprof (om performance bottlenecks
  op te sporen).
Reden: performance is voralsnog voldoende.

076(1). Via het help menu kun je een form opvragen waarin je je commentaar 
  kwijt kunt en naar tcm@cs.vu.nl kunt sturen.
Reden: mensen gebruiken liever hun eigen mail programma.

077(1). Mogelijk maken dat een document direct geprint kan worden op een 
  niet-PostScript printer (mbv ghostscript).
Reden: men kan zelf als PostScript saven en zelf uitpluizen hoe ze
  het met hun Epson/Cannon/HP etc. Bubble/Inkjet/Laserjet/Matrixprinter 
  kunnen afdrukken.
  
084(1). metatype (instance_of).
Reden: Niet in TRADE.

090(1). Als je iemand ander's job van de printer queue probeert te halen,
  gebeurt er niets, je zou een foutmelding kunnen geven.
Reden: ???

128(1). TERD/TCRD: naamloze generalisatie (box om verz. entity types
  resp. classes die gebruikt kan worden in relaties die een
  willekeurige entity type of classe in die box aangaat.).
  Kan gezien worden als een uitbreiding van een subject area.
Reden: Niet in YSM of TRADE.

133(1). Tekst strings: conversies tussen upper en lower case.
Reden: Lastig om aan te geven wat naar wat moet converteren.

140(1). TERD/TCRD: Binaryrelationship en Function zouden hetzelfde
  edge type BinaryRelationship moeten worden (maar met verschillende 
  lijn representaties). Een Function wordt een binary relationship
  edge met de volgende vaste waarden: rolename1="", rolename2="", 
  constraint2="1", gerepresenteerd door een arrow. Een one-one relationship 
  kan met een dubbele pijl gerepresenteerd worden (bovendien geldt dan
  constraint1="1").
Reden: Het zijn toch echt verschillende edge types.

145(1). In TCM document files zouden de entries binnen een enkele clause in 
  willekeurige volgorde moeten kunnen staan evenals de clauses zelf. Probleem 
  wat te doen als veld of clause ontbreekt of dubbel voorkomt. 
  Wat te doen bij lijst met waarden zoals bv. de punten van de lijn: nu wordt 
  eerst het aantal punten gegeven, vervolgens een lijst met punten (de 
  volgorde is zeer belangrijk), idem dito voor de entries in een rij of 
  kolom van een tabel of de rijen en kolommen in een tabel of de attributen 
  in een object class etc. 
Reden: Kortom het lost niets op en introduceert extra problemen.

155(1). Unieke ids genereren voor subjects en voor diagrammen. Dit zou nodig 
  zijn voor globale checks.
Reden: globale checks werken met naamsgelijkheid.

199(1). TSTD: Toestanden als Rounded Rectangles tekenen.
Reden: via TACD


F. Items met een 0 (gedaan, maar blijft voorlopig onder observatie).

--------------------------------------------------

091(0). Aankondigen aan bepaalde collegae.

092(0). Aankondigen in bepaalde mailing lists (req.eng)

093(0). Aankondigen in bepaalde nieuwsgroepen (vucsm.announce).

094(0). Documenteren van classes.

095(0). Documenteren van het TCM file formaat.

096(0). Alles samen in rapport over het ontwerp en implementatie van TCM. 

097(0). Becommentarieren source code.

098(0). Portability verder bevorderen: 
  - alle Unix afhankelijke functies zo veel mogelijk bijelkaar.
  - alle X11 afhankelijke functies zo veel mogelijk bijelkaar.
  - alle Motif afhankelijke functies zo veel mogelijk bijelkaar.

099(0). TCRD: class naam die meer dan twee regels omvat moet binnen de 
  lijnen van de class box vallen (naam gedeelte van een class box blijft 
  nu even hoog bij resizen van de box).

100(0). Optie om pagina-nummers te laten zien en/of af te drukken.

101(0). Optie om titel/auteur/datum als header of footer te laten zien en af 
  te drukken.

102(0). Operatie om een document te centreren op een enkele pagina.

103(0). '-drawing' instellen vanuit 'tcm' opstartprogramma.

104(0). maximale '-drawing' instellen (om te voorkomen dat, als machine te 
  weinig geheugen heeft, de editor crasht).

106(0). mogelijkheid om in de TCM window de current directory te zetten,
  zodat vanaf dat moment alle editors in die directory starten.

107(0). Instellen van default font. Iedere nieuwe cell text of text shape 
  krijgt die (X) font. Bij afdrukken wordt een PostScript font gekozen
  dat zo veel mogelijk op het X font lijkt. 

108(0). Veranderen van font. Iedere geselecteerde cell text of shape krijgt
 een ander font. Van iedere cell text en shape wordt voortaan de font apart
 in de TCM file opgeslagen (NB. alle onderdelen van een shape hebben
 momenteel hetzelfde font).

109(0). De verschillende text fonts families omvatten:
  Family (Helvetica, Courier, Times, NewcenturyySchoolbook), 
  Default: Helvetica.

110(0). De font styles omvatten: (Roman, Bold, Italic (Oblique), BoldItalic 
  (BoldOblique), Default: Roman

111(0). De point sizes omvatten: (8, 10, 12, 14, 18, 24). Default: 10pt.

112(0). Text in symbol font (voor mathematische (Griekse) karakters).

113(0) _Tijdens_ editen kun je nu zonder problemen switchen tussen inline en 
  outline editen.

114(0). Move diagram in TCRD met in double boxen veranderde triple boxen gaat
  soms fout (de lijnen sluiten niet op de boxen aan). Dat is nu verholpen.

115(0). Zoeken naar Unix programma's als eerste in $TCM_HOME/bin. Alternatieve
  locaties kunnen via symlink bereikt worden.

116(0). TCM kan opgestart worden met private colormap mbv. command line 
  optie -priv_cmap.

117(0). Outline editen: het edit window kan nu naar alle kanten geresized worden 
  (en de edit area resized mee).

118(0). Outline editen: alle karakters verwijderen met Clear button.

119(0). Inline editen: cursor plaatsing met muis: bij binnengaan van edit mode
  wordt de cursor achteraan gezet. Vervolgens kan op een willekeurige plaats
  van de tekst geclickt worden en de cursor gaat dan naar de dichtsbijzijnde
  cursorpositie.

120(0). Gegenereerde PostScript: default lijndikte moet iets minder worden.
  In X is een lijn altijd 1 pixel dik. PostScript geeft nu lijnen die 3/4
  van de default dikte hebben.

121(0). Alignment links/centrum/rechts van multiline tekst labels in diagrammen.
  (alignments worden ook in file opgeslagen).

122(0). Invullen annotatie text bij een diagram. Mogelijkheid om
  annotatie in apart window te zien en te editen en samen met document in file
  op te slaan.

125(0). Bug: bij in/uitzoomen wordt de hoogte van de page
  header niet aangepast, maar de hoogte van de tekst wel.

021(0). Instellen van lpq, lprm en ghostview commands (vgl. printer command)
  via popup menu via print menu.

074(0). Technische documentatie 1.2.1 -> 1.2.3.

002(0). Versie 1.2.2. op VU: kijken of deze stabiel is.

003(0). Uploaden eerst volgende stabiele versie op ftp site.

129(0). Aankondigen aan : Univ. York (David Hull), Grenoble (Yves Ledru),
	Nasa (Steve Easterbrook).

126(0). TERD/TCRD: one-one relationship represented by a double arrow.

067(0). TRPG: voeg de mogelijkheid toe om een toestand in een RPG een 
  naam te geven. De node wordt een box met ronde hoeken.

040(0). Rounded box shape type implementeren (X drawing, PostScript, 
  intersection points). Deze shape toevoegen aan TGD (deze shape is ook
  nodig in TRPG, maar ook leuk in generieke plaatjes).

143(0). Bij Save As / Save As Postscript de default file naam
	alvast invullen in dialog.

142(0) Man pages : 1.2.0 -> 1.2.5.

016(0). Mogelijk maken om lpstat ipv. lpq op Solaris te gebruiken
  als lpq er niet is (lpq is niet standaard voor Solaris).

XXX(0). Autoresize table: cells can be made less high + wider or
  less wide + higher at the same time. 

XXX(0). Table editors: editor defaults like DefaultRowAlignment are 
  not written to file.

041(0). Redirect een edge naar een andere node (nodig in o.a. TDFD).

001(0). Distributie maken voor:
	Linux 2.0 (ELF) met motif.
	Linux 2.0 (ELF) zonder motif.
	(ELF is een nieuwe binary formaat dat de oude a.out inmiddels 
     heeft vervangen). 

015(0). Menu accelerators laten werken onder Linux.

161(0). Bug uit table editors waarbij de column alignment niet
 goed ingelezen wordt.

124(0). TFDT (tool for function decomposition trees) wordt
  TFRT (tool for function refinement trees) en TDCFD (tool for data and control
  flow diagrams) wordt TDEFD (tool for data and event flow diagrams).

155(0). TFET: bug weghalen die vraagt of je een ongwijzigde tabel wilt saven.

135(0). Tabellen van het ene type inlezen in editor voor tabellen van het
  andere type. Geef een warning en voer automatisch conversie uit.
  Idem dito met de twee tree editors en in TDEFD kunnen ook diagrammen gemaakt
  met TDFD ingelezen worden.

131(0). Undo voor move/center document operaties (dwz de operaties met
    de arrow buttons).

053(0). TSTD: mogelijkheid om diagonaal getekende transities altijd goed 
  te kunnen editen (nu lukken alleen verticale en horizontale segmenten
  goed).

079(0). Undo voor text edit operatie (dwz. stop edit wordt een undo-able command).

xxx(0). Bij undo menu item laten zien welke command undone kan worden.

xxx(0). Bug waarbij edit cursor blijft staan.

xxx(0). Bug waarbij outline edit op een gedelete shape een crash veroorzaakte.

037(0). Bij duplicates een visuele aanduiding dat we met duplicates te
  maken hebben (een * geeft aan dat er een duplicate bestaat).

132(0). Bij delete van een duplicate volgt een vraag of je alleen
  de duplicate wilt verwijderen of de hele subject (met alle duplicaten).
  Delete duplicate als aparte operatie is dan niet meer nodig en
  Delete wordt veiliger.

006(0). Systeem configuratie file ($TCM_HOME/lib/tcm.conf) en user
  configuratie file ($HOME/.tcmrc) waarin defaults worden opgeslagen.
  waaronder : Printer naam, Print commando, Printer queue commando,
  Printer remove commando, Print preview commando, Banner y/n, 
  tmp directory, default font en point size, Grid y/n, Page orientation,
  Page size, show page boundaries y/n (deze defaults stonden als 
  constanten in de source code en kunnen niet gewijzigd worden zonder 
  hercompilatie).
  De config file heeft pakweg dezelfde syntax als de diagram files:
  bv. Printer {
		{ PrinterName oce}
		{ PrintCommand "/usr/local/bin/lpr"}
		...
	}
  Prioriteit: Command line arguments > Environment variabelen >
  user configuratie file > systeem configuratie file > built in defaults.
  Als er een user configuratie file is dan wordt de systeem configuratie
  file genegeerd.

160(0). TERD/TCRD/TSND: card. constraints 0..n etc. niet meer
  toestaan. Notatie wordt: e1..e2, e3..e4.

156(0). Find operatie: selecteer alle shapes of cellen in 1 document die
 gegeven string als label hebben. Zoeken op substring en case insensitive.

072(0). Doorlopen van alle editors met purify (om geheugen/pointer
  problemen uit te sluiten). Gebruik eens purify 4.0 (beta test).

165(0). Bouw nieuwe distributies van de nieuwste goed werkende versie.
  Solaris sparc, Solaris intel, SunOS, Linux a.out, Linux ELF.
  Pas web-pages, README, man pages, CHANGELOG en config files aan.

xxx(0). Versie nummer in config file en waarschuwing als config file een 
  te oude versie heeft.

xxx(0). Commentaar (voorafgegaan door '#') toegestaan in TCM document 
  en configuratie files.

023(0). Mogelijk andere background tekenkleur in plaats van linen (in config file).

022(0). Mogelijk andere foreground tekenkleur in plaats van zwart (in config file).

017(0). Gegenereerde EPS: zoomfactor gebruiken om tekening te schalen.
  Eerst werd EPS i.t.t plain PostScript niet geschaald.

008(0). Bij in/uit zoomen de point size van cell texts en text shapes aanpassen,
  met behulp van scalable X fonts.

064(0). TDFD/TEFD: redistribute indexes: iedere data transformatie en control 
  process op het huidige level, krijgt een nieuw uniek index nummer 
  i tussen de 1 en het aantal nodes.

071(0). Bij inlezen van strings uit een file wordt nu een vaste buffer
  gebruikt (bv. 512 bij node/edge namen, 4096 bij een annotatie). 
  Ingelezen strings kunnen niet langer zijn (wordt wel op getest, dus
  geen crash). Deze interne beperking zou opgeheven moeten 
  worden (i.e. overal class string ipv char[MAXNAME]).

018(0). Printen van enkele annotatie text (los van plaatje).

168(0). Load/Save onthou laatste directory zoals in Netscape.

046(0). Invullen annotatie text bij een subject. Mogelijkheid om annotatie 
  in apart window te zien en te editen en samen met document op te slaan. 
  Dit is een uitbreiding van 035. Alle subjecten hebben een annotatie: 
  vrije text. 

012(0). Bij veel te weinig beschikbare kleuren: i.e. de achtergrondkleur is niet
  beschikbaar dan wordt TCM automatisch opgestart met een private colormap.

014(0). Alle drag operaties in de table/diagram editors kunnen halverwege
  ge-abort worden (zoals bij create edge), mbv. clicken van Button2.

019(0). Annotatie als een comment text in document zelf zichtbaar 
  maken. Dat kan via een omweg door met de muis de annotatie in het 
  window te copieren (met Edit->Copy) en dat dan te pasten in 
  de outline name editor van een comment (met edit->Paste).

166(0). Stuur automatisch mail naar tcm@cs.vu.nl na crash.

085(0). Status messages log laten zien (lijst alle van alle
  voorgaande status messages). Die messages moeten naar file geschreven
  kunnen worden t.b.v. debugging.

158(0). Uitbreiden find operatie: find shapes (alleen de naam of alle 
  attributen), (find case sensitive of insensitive), (find substring of 
  gehele string).

075(0). On-line help windows uitbreiden met alle relevante operaties.

180(0) Aankondigen in 
	comp.os.linux.announce.
	comp.sys.sgi.apps
	comp.sys.sun.apps
	comp.unix.aix
	comp.windows.x.apps
	comp.windows.x.motif
	comp.software-eng

174(0) user manual update voor versie 1.3.6.

176(0) doc++ update voor versie 1.6.0.
    (probleem: latex file wordt te groot om te processen).
    (zijn er nog andere C++->doc generatoren?).

193(0). Update font moet een undo-able command worden.

189(0). Update text alignment moet een undo-able command worden.

190(0). Update line style moet een undo-able command worden.

173(0). Verplaats alle X/motif specifieke code naar libgui.so.
	(+ ..window.cc en ..stubs.cc voor specieke windows).

153(0) user manual: gebruikte conventies kort uitleggen ipv verwijzen naar 
  boeken en dictaten die niet iedereen tot zijn beschikking heeft.
 
184(0) Vermelden bestaan van TCMJava in user manual.

055(0). TERD/TCRD: overloading relatienamen toestaan is nu toegestaan. 
  Maar de volgende check dient nog geimplementeerd te worden:
  Relatienaam + verbonden types moet uniek zijn.

172(0). Limiteer het maximal aantal open dialogs.
  Bij replace all kon je te veel open error dialogs krijgen.

171(0). On-line help files afmaken (versie 1.6.0).

188(0) user manual update voor versie 1.6.0.

141(0). TCRD: verbieden specialisatie tussen object class en relationship(node).

149(0). Wegschrijven van alleen het geselecteerde gedeelte van een tabel.

177(0) man pages update voor versie 1.6.0.

081(0). Implementeren meervoudige Undo/Redo.

181(0) Porten naar HPUX (via Jongschaap Twente).

187(0) Distributies voor 1.6.x maken.

179(0) web pages updaten voor versie 1.6.5.

144(0). All diagram shapes have the following style attributes:
  color   {green, black, pink, orange etc etc}.
  line width {1, 2, 3 ...}
  line style {solid, dotted, dashed, invisible}.
  fill style {unfilled, filled, grayfilled}
  fill color {green, black, pink, orange etc etc}
  text color {green, black, pink, orange etc etc}

185(0) Testen TCMJava (met JRE en op NT) en met applets (HotJava). 
    Vergelijken met onze TCM.

039(0). Bij move entire diagram (met de arrow buttons) moeten de labels 
  en de eindpunten van de edges hun relatieve afstanden behouden en niet 
  naar default posities terugspringen.

004(0). Opslaan page settings in TCM files: page headers en nummers,
  en de page orientation. (maar niet show page boundary en page size).

167(0). Maak van font operaties 1 dialoog window ipv. tig menu opties.
    Implementeer dat met een font chooser dialoog.

192(0). Alle line style operaties vanuit een dialog window aanroepen
  (ipv al die verschillende menu opties).

086(0). Toevoegen van een lijnstuk aan een bestaande lijn.

138(0). Het aantal icons van TGD wordt te groot. Maak een toggle die bepaalt
  of een shape solid, dashed of dotted getekend moet worden.

189(0) Laten werken onder Linux met LessTiff (veel gebruikte Motif cloon).

134(0). Documenten printen zonder ze in window te laten zien.
	gebruik oa: terd -toPS x.terd > x.ps
	  terd -toEPS x.terd > x.eps
	  cat x.erd | terd -toPS > x.ps
	  terd -toPS x.terd | lpr
Reden: lukt niet om te implementeren zonder X windows.
    De tools kunnen (nog) niet van standaard input lezen,
	Naar stdout schrijven lukt wel als je geen (e)ps file
	meegeeft.

182(0) Kijken naar Wise tool (zie TCMJava web site) of een andere tool
  om bug- en wishlists bij te houden.
  -> Via WWW online opvraagbaar.

009(0). Genereer Fig formaat uit TCM plaatjes. Vanuit dit formaat kunnen met 
  het transfig pakket andere formaten waaronder TeX, pic en GIF gegenereerd 
  worden. Zie de documentatie bij de source code van xfig.

011(0). Uitbreiding op 010. Bij gegenereerde TeX: gebruik latex fonts ipv. X 
  of PostScript fonts.
  -> Zie 009 : Fig plaatjes met LaTeX fonts mogelijk

148(0). Bij inlezen van een tabel wordt de tabel onnodig vaak
  opnieuw getekend. Lees alles in en teken niets en doe na afloop 
  1 refresh. Dit moet betere performance geven.

203(0). TGD: Hoeken bij RoundedBox niet meevergroten bij horizontale 
	uitrekking.

196(0). Maak een color chooser dialoog window om kleuren te kunnen 
  instellen.

087(0). Mogelijk verschillende pijlpunten (huidige vorm, gevuld driehoekje, 
  open driehoekje etc).

205(0). Na Check Diagram worden nodes/edges waarmee iets fouts is geselecteerd.

213(0). Commando om line color en text color te kunnen updaten.

XXX(0) Voeg extra entries toe aan de configuratie file tcm.conf:
  Tabel editor specifieke opties.

170(0). Je moet pijltjestoetsen kunnen gebruiken om in de tabel rond te 
  wandelen: i.e. dmv pijltjestoetsen wordt selectie 1 positie opgeschoven.

033(0). Optie om rij en kolom nummers te printen (nu kunnen ze niet geprint
  worden).

211(0). Alloceren van kleuren met behulp van onze eigen colorrgb.txt en niet
 via die van het systeem.

222(0). Change banner page options in Printer Options menu to:
	1. default (laat het over aan de printer).
	2. no banner (zeg tegen de printer geen banner af te drukken).
	3. extra banner (druk de meegeleverde TCM banner af in plaats
 	  van de default banner).

206(0). De id's van Subjects en Shapes in de files zijn afgeleid van
 geheugenadressen. Liever gewoon nummers 1,2,3,.... 

083(0). TSSD: Aggregation (and component_of).
	(not added to TCRD).

223(0) Set up TCM mailing list for v. 2.0. (with http://www.listbot.com ?)

232(0) Subscription to mailing list via TCM home page.

224(0) Build pre-compiled version of TCM 2.0 for Solaris Sparc.

225(0) Build pre-compiled versions of TCM 2.0 for Linux x86:
    - versions linked with libc5 and versions with glibc.
    - versions linked with Motif statically linked and versions
	 dynamically linked with Motif 1.2 and with Motif 2.0.
     Make sure that the dynamic linked ones work with LessTif too.

226(0) Make source code distribution for version 2.0. Including all docs.
	(Linux compilation as default).

231(0). Add scrollbars to the list of buttons in the tcm startup tool when 
  the window would be too large (compared to the screen size) to show all 
  buttons at the same time.

 
283(3). Make relocatable Redhat rpm packages for TCM.
 
216(2) wish list for version 2.0 translated in English.
 
218(3) on-line help texts for version 2.0.
 
219(3) manual pages for version 2.0.
 
234(3) user manual in HTML format.
 
274(2) user manual in PDF format.

209(3). New command: Update Line End (various arrow heads and
different line endings like small triangles and circles). In order to achieve this, a single line end must be selectable. Uses implementation item 269.
 
270(2). Resize node shape not necessarily from the center.

212(2). Command to delete a line handle. Uses implementation item 269.
 
198(2). Command for changing straight lines in Bezier-representation
  and vice versa.

214(2). Possibility to enter underlined text in diagram and table editors
 
175(3). Technical doc update for version 2.0.

259(2). TGD: In option menus for line styles and line ends (see also 208)
  show little bitmaps instead of just text labels such as "dashed", 
  "open arrow" etc.

293(2). TDPD: Append TCPD diagrams to TDPD.


251(2). Implement StickFigure shape type in libdiagram (a box with invisible
 boundary and a little man drawn inside (can be used for representing actors 
 in UML).

260(2). Implement Cube (is_a Box). Can be used to represent a node in
  an UML deployment diagram.

261(2). Implement "ComponentBox" (is_a Box). A box with two little boxes
  protruding from the left side. Used for representing components in 
  deployment diagrams.

262(2). Implement "PackageBox" (is_a Box). A box with a little box
  on top of it near the topleft corner. Used for representing UML packages.

215(3). User manual update for version 2.0.

266(2). Write shell script that sets the right Config files and Makefiles for
  the diverse platforms and Makefiles.

302(3). TGD: Add all the other node shape types of libdiagram such as
  Cube, Folder etc.
 
292(2). TGD: Add vertical scrollbar to Node Icon Tiles frame in order to allow
  more icons to be added. See also 301(3).
 
303(2) TGD/TUCD: StickMan should be resizable.

301(3). When the number of node or edge icons become to large to
 show in the main window in the current resolution, add right
 scrollbars to the area of icons. (cf. the TCM startup window).
 See also 292(2).
	  
202(3). TSSD: Read-direction arrow at association names.
 Uses implementation item 258.
		  
305(2) TCPD/TDPD: Allow Interface name to be filled in.
		  
337(3). When converting from editable graph to the "Forked Tree" layout 
		valuable space is wasted at the top of the tree.

177(3). Implement hierarchic graph structure and operations in libdiagram in 
  such a way that TGD, TERD, T{D,E}FD en TSCD can be extended to hierarchic 
  editors.

208(3). TGD: add two option menus at the edge buttons to select every 
  possible combination of line end types (~= arrowpoints).

258(3). Add optional little arrow (direction) to the name of a line.
 (can be used in UML static structure and collaboration diagrams).
 Direction = {None, fromNode, toNode}.


298(2). Improve line distribution of edges that connect the two
 same nodes. See for an example $TCM_HOME/doc/specs/line-distribution.gd. 
 A possible algorithm is given (in Dutch) in 
 $TCM_HOME/doc/specs/line-distribution.txt.